සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය ඉරිදා දිනවලදීත් "කෝටිපති ශනිදා" හඳුන්වා දෙයි

1983වසරේ පටන් මෙරට ජනතාවගේ ජීවිත නගාසිටුවීම සඳහා කැප වුණු සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය, සිය ජනප්‍රියත ම ලොතරැයියක්වන කෝටිපති ශනිදා ලොතරැයිය මේ වසරේ දෙසැම්බර් මාසයේ සිට ඉරිදා දිනවලදී ද හඳුන්වා දෙයි. සෑම අඟහරුවාදාවක ම සහ සිකුරාදාවක ම දිනුම් අදිනු ලබන මෙම ලොතරැයිය මිලියන 75ක උපරි ම ආරම්භක ජයග්‍රාහී ත්‍යාග මුදලක් පිරිනමයි.

මේ වසරේ නොවැම්බර් මාස 27වනදා සිට ලොතරැයි අලෙවි කෙරුණු අතර එය ඕනෑ ම අලෙවි මධ්‍යස්ථානයකින් හෝ දිවයින පුරා විසිරී සිටින අලෙවි නියෝජිතයන්ගෙන් මිලදී ගත හැකිය.