සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය

පුවත්

සංවර්ධන ලොතරැයියේ "ටිකට්1 යි චාන්ස් 2 යි"

21-June-2017

කවදත් අළුත් ප‍්‍රවර්ධන ක‍්‍රම තුලින් ලොතරැයි පාරිභෝගික ජනතාවට වැඩි වැඩියෙන් වාසි සලසන සංවර්ධන ලොතරැයිය මෙවරත් නවතම ප‍්‍රවර්ධන වැඩසටහනක් " ටිකට් 1 යි චාන්ස්  2 යි " නමින් හඳුන්වා දීමට කටයුතු යොදා ඇත.

ඒ අනුව ප‍්‍රථම ප‍්‍රධාන දිනුම් ඇදීන් ලබා දෙන කෝටි ගණනක මුදල් තෑගිවලට අමතරව ඉන්පසු ඒ අවස්ථාවේදීම සිදු කරනු ලබන දෙවන දිනුම් ඇදීමෙන් තවත් මුදල් තෑගි කන්දරාවක් ලබා දීමට කටයුතු යොදා ඇත.

දිනුම් ඇදීම සිදුවන්නේ ප‍්‍රධාන දිනුම් ඇදීමට පසු ඒ  අවස්ථාවේදීම ඉතිරි පන්දු වලින් එම යන්ත‍්‍රයම භාවිතා කොට නැවත ජය අංක කිහිපයක් තෝරා ගැනීමෙනි. එහිදී ප‍්‍රධාන දිනුම් ඇදීමේ අංක ගැලපුනේ නැතත් දෙවන දිනුම් ඇදීමෙන් ඔබට නැවත වරක් අංක ගැලපීමට වරමක් හිමිවන අතර එහිදී රු. 20/- , 500/- , 25,000/-  හා 50,000/- වශයෙන් තෑගි දිනා ගැනීමේ අවස්ථාව ඔබට හිමිවේ.

සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය කවදත් පාරිභෝගික ජනතාවට වැඩි වැඩියෙන් මුදල් ත්‍යාග ලබා දෙනඑකම ලොතරැයි ආයතනය වන අතර එමඟින් වෙළඳපළට නිකුත්කරන සෑම  ශනිදා වාසනාව , ලග්න වාසනාව, කොටිපති ශනිදා, ජයෝදා, සුපර්බෝල් , ගැලැක්සි ස්ටාර්, නියතජය, දසලක්ෂපති හා සංවර්ධන වාසනාව යන සියළුම දිනුම් ඇදීමක් සඳහාම සිදුකරන අතර එම ප‍්‍රවර්ධනය 2017 ජූලි 1 දින සිට ක‍්‍රියාත්මක කිරීමට සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය සියළු කටයුතු සූදානම් කර ඇත.

ඒ අනුව පාරිභෝගික ජනතාවගෙන සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය ඉල්ලා සිටින්නේ වැඩි වැඩියෙන් සංවර්ධන ලොතරැයියේ  "ටිකට් එකයි චාන්ස් දෙකයි"සලකුණ සටහන්  ටිකට්පත් වැඩි වැඩියෙන් මිලදී ගෙන වැඩි වැඩියෙන් දිනුම් අවස්ථා ලඟා කරගන්නා ලෙසයි


සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයේ යාපනය අලෙවි නියෝජිත සමුඵව
සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයෙන් අම්පාර හා මඩකලපු දිස්ත‍්‍රික්කයන්හි අලෙවි නියෝජිතයින්ට අලෙවි කුටි බෙදා දෙයි.
සංවර්ධන ලොතරැයියේ ලග්න වාසනාව දැන් බදාදාටත්