සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය

පුවත්

ජනාධිපති අරමුදලට රුපියල් මිලියන 216 පිරිනැමීම

12-October-2017

සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩල‍යේ වත්මන් සභාපති වන සේන සුරියප්පෙරුම මහතා විසින් රු 216,541,000/- වටිනාකමැති චෙක් පතක් 2017 වර්ෂයේ ජනාධිපති අරමුදලට වන දායකත්වය වෙනුවෙන් අතිගරු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා වෙත 2017/10/11 දින ප්‍රධානය කරන ලදී

මෙම වසර තුළ එනම් 2017 සැප්තැම්බර් මස වන විට ජයග්‍රාහකයන් සදහා රුපියල් මිලියන 4859ක මුදලක් පිරිනමා ඇති අතර 2017/10/10 දින කෝටිපති ශනිදා ලොතරැයිය තුළින් වසරේ දැවැන්ත ජයමල්ල වන රුපියල් කෝටි 10.45 ක මුදල මහනුවර ප්‍රදේශයේ ජයග්‍රහකයෙකු වෙත පිරිනැමීමට හැකිවු බව සතුටින් දන්වමි


කෝටිපති ශනිදා විශේෂ දිනුම් ඇදීම මගින් සුවිශේෂි තෑගි දිනා ගන්න
කෝටිපති ශනිදා තවත් දස කෝටිපතියෙකු බිහිකරයි!
දිස්ත්‍රික් අලෙවි නියොජිත හමුව