සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය

පුවත්

සංවර්ධන ලොතරැුයි මණ්ඩලයෙන් ත‍්‍රිකුණාමලය දිස්ති‍්‍රක්කයට නව අලෙවි කුටි 30 ක් ප‍්‍රදානය කිරීම

03-January-2018

සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයෙන් ත‍්‍රිකුණාමලය දිස්ති‍්‍රක්කයට නව අලෙවි කුටි 30 ක් ප‍්‍රදානය කිරීම 

නැගෙනහිර පළාතේ සංවර්ධන ලොතරැුයි අලෙවි නියෝජිතයින් සදහා නව අලෙවි කුටි ලබා දීමේ ව්‍යාපෘතියේ පළමු අදියර නව වසරේ ආරම්භයත් සමග 2018 .01. 01 වන දින සාර්ථකව කි‍්‍රයාත්මක විය.

ඒ අනුව එදින ති‍්‍රකුණාමලය දිස්ති‍්‍රක්කයේ සංවර්ධන ලොතරැයි අලෙවි කටයුතුවල නිරත අලෙවි නියෝජිත මහත්ම මහත්මීන් සදහා නව අලෙවි කුටි 30ක් ලබා දීම සිදු විය. 
මෙම අවස්ථාව සංවර්ධන ලොතරැුයි මණ්ඩලයේ ගරු සභාපති එස්.ඒ .පී. සුරියප්පෙරුම මහතා සහ සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයේ ඉහල නිළධාරීන්ගේ සහභාගීත්වයෙන් ආන්දකුලමල ති‍්‍රකුණාමලය ලිපිනයෙහි පදිංචි කේ.බී මාලා ශ‍්‍රියාණි මහත්මියගේ කාර්යාල භූමියේදී පැවැත්විණි. 
 


සංවර්ධන ලොතරැයි අලෙවි නියෝජිතයින්ගේ සරසවි වරම් ලද දූපුතුන්ට සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයෙන් ශිෂ්‍යත්වයක්
සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයේ යාපනය අලෙවි නියෝජිත සමුඵව
සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයෙන් අම්පාර හා මඩකලපු දිස්ත‍්‍රික්කයන්හි අලෙවි නියෝජිතයින්ට අලෙවි කුටි බෙදා දෙයි.