සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය

පුවත්

සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයේ 35 වන සංවත්සර සැමරුම

19-January-2018

ජීවිතයම එළිය කරන සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය 1983 ජනවාරි මස 19 වැනිදා ආරම්භ කර අද වන විට 35 වසරක් සමරයි. මේ නිමිත්තෙන් සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයේ වත්මන් ගරු සභාපති සේන සුරියප්පෙරුම මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ඊයේ දිනයේදී අප පරිශ්‍රය තුළදී සර්වරාත්‍රික පරිත්‍රාන පිරිත් සජ්ජායනාවක් ආයතනයට එහි සේවයකරනන්ට  සේවය ලබන්නන්ට  හා ලක්වාසි සියලු ජනතාවට සෙත්පතා පවත්වන ලදී. මේ සදහා මණ්ඩලයේ සේවකයන් ඉහළ කළමණාකාරීත්වය අලෙවි නියොජිතයන් ඇතුළු විශාල පිරිසක් සහභාගී විය. 


ජනාධිපති අරමුදලට රුපියල් මිලියන 216 පිරිනැමීම
කෝටිපති ශනිදා තවත් දස කෝටිපතියෙකු බිහිකරයි!
දිස්ත්‍රික් අලෙවි නියොජිත හමුව